Motto szkoły: Warto podjąć wysiłek, żeby być lepszym - Jan Paweł II  

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Czerśli im. Jana III Sobieskiego

Strona główna
English
Czerśl
Historia szkoły
Patron
Zadania szkoły
Plan lekcji
Kadra
Comenius
Szkoła w obiektywie
Linki
Biblioteka

 

CZYTELNICTWO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERŚLI

 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Czytelnictwo uczniów za I semestr przedstawia się następująco:

Klasa

I

II

III

IV

V

VI

VII

Liczba czytelników

18

8

21

21

17

16

17

Liczba przeczytanych książek

99

51

292

71

249

97

81

Średnia przeczytanych książek na czytelnika

5,5

6,37

13,90

3,38

14,64

6,96

4,76

Miejsce klasy w czytelnictwie

V

IV

II

VII

I

III

VI

Do biblioteki zapisanych jest 118 uczniów.

W I semestrze wszyscy uczniowie przeczytali 940 książek.

Średnio jeden uczeń przeczytał: 7,96 książki.

MIESIĄC STYCZEŃ      


Klasa

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

Liczba czytelników

18

8

21

21

17

16

17

 

Liczba przeczytanych książek

28

9

76

9

71

29

5

 

Średnia przeczytanych książek
na czytelnika

1,55

1,12

3,61

0,42

4,17

1,81

0,29

 

Miejsce klasy w czytelnictwie

4

5

2

6

1

3

7

MIESIĄC GRUDZIEŃ


Klasa

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

 Liczba czytelników

18

8

21

21

17

16

17

 Liczba przeczytanych książek

 24

4

47

6

75

16

13

 Średnia przeczytanych książek
na czytelnika

1,33 

0,5

2,23

0,28

4,41

1

0,76

 Miejsce klasy w czytelnictwie

3

6

2

7

1

4

5

 

 MIESIĄC LISTOPAD


Klasa

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

Liczba czytelników

18

8

21

21

17

16

17

Liczba przeczytanych książek

 47

8

80

19

48

18

25

Średnia przeczytanych książek
na czytelnika

2,61 

1

3,80

0,90

2,82

1,12

1,47

Miejsce klasy w czytelnictwie

 

6

1

7

2

5

4

 

MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 


Klasa

 

I II III IV V VI VII
Liczba czytelników 18 8 21 21 17 16 17
Liczba przeczytanych książek   16 55 11 28 16 14
Średnia przeczytanych książek
na czytelnika
  2 2,61 0,56 1,64 1 0,82
Miejsce klasy w czytelnictwie   2 1 6 3 4 5

 

MIESIĄC WRZESIEŃ


Klasa

 

I II III IV V VI VII
Liczba czytelników 18 8 21 21 17 16 17
Liczba przeczytanych książek   14 34 26 27 18 24
Średnia przeczytanych książek
na czytelnika
  1,75 1,61 1,23 1,58 1,12 1,41
Miejsce klasy w czytelnictwie   1 2 5 3 6 4