Motto szkoły: Warto podjąć wysiłek, żeby być lepszym - Jan Paweł II  

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Czerśli

Strona główna
English
Czerśl
Historia szkoły
Patron
Zadania szkoły
Statut
RODO
Plan lekcji
Kadra
Comenius
Szkoła w obiektywie
Biblioteka
Stołówka szkolna
Zawody sportowe
Rekrutacja
Kontakt
Zdalne nauczanie

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERŚLI


HISTORIA SZKOŁY


 

       

Najstarsze informacje na temat szkoły pochodzą z 1915 r. Pierwszą nauczycielką była Wacława Pniewska, córka właściciela ziemskiego. Lokal szkolny wynajmowany był od gospodarzy. II wojna światowa przerwała budowę szkoły. Nauka rozpoczęła się dopiero 20 listopada 1939 roku. Od 1940 r. zorganizowano tajne nauczanie. Tajny komplet gimnazjalny we wsi prowadziła Kazimiera Pniewska. Regularne nauczanie prowadzone było do 1944 roku. Po wojnie pierwszy dzwonek w roku szk. 1947/1948 przywitał dzieci już w nowym budynku. Pierwszym dyrektorem szkoły został Karol Hercman. Kolejna rozbudowa miała miejsce w latach 1995 – 1998. Do starego budynku dobudowano nowy. Szkoła zyskała 4 sale dydaktyczne z gabinetami i zapleczami, stołówkę z jadalnią i świetlicę, nowoczesne sanitariaty, salę gimnastyczną z zapleczem oraz gazową kotłownię centralnego ogrzewania. 23 sierpnia 1997 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i wyświęcenie szkoły po rozbudowie i modernizacji. 26 września 1998 roku oddano do użytku salę gimnastyczną, a od czerwca roku 2007 korzystamy z wybudowanych boisk sportowych i placu zabaw.

 


 

SZKOŁA DZISIAJ

 


 

 

 

W skład Zespołu Szkół w Czerśli wchodzą: szkoła podstawowa  i przedszkole. Placówka dysponuje salą gimnastyczną, boiskami sportowymi, placem zabaw, pracownią informatyczną z podłączeniem do internetu, 8 salami lekcyjnymi, biblioteką, świetlicą, kuchnią i stołówką. Już w klasie I  prowadzona jest nauka języka angielskiego, a od kl. IV również języka rosyjskiego. Nauka informatyki rozpoczyna się w klasie I. W naszej szkole organizowane są systematycznie zajęcia pozalekcyjne: koła matematyczne, polonistyczne, ortograficzne, czytelnicze, informatyczne, teatralne, taneczne, języka angielskiego, Koło Młodych Ekologów.  Przy szkole działa UKS „Czas”. Placówka realizuje różnorodne programy edukacyjne. Ma bogate tradycje. Wiele uroczystości wpisało się na stałe w życie szkoły i środowiska lokalnego: Ślubowanie uczniów klasy I, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.